CBD a napady padaczkowe

Olejki Cbd, plastry Cbd, olejki cbg

Napady padaczkowe
W czerwcu 2018 r. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła Epidiolex, roztwór doustny CBD.

Epidiolex jest stosowany w leczeniu dwóch rzadkich postaci padaczki u dzieci poniżej 2 roku życia: zespół Dravet i zespół Lennoxa-Gastauta. Są to bardzo rzadkie zaburzenia genetyczne, które powodują napady trwające całe życie, które rozpoczynają się w pierwszym roku życia.

Poza tymi dwoma zaburzeniami skuteczność CBD w leczeniu napadów jest niepewna. Nawet w przypadku Epidiolexu nie jest jasne, czy działanie przeciwnapadowe pochodzi z CBD, czy z jakiegoś innego czynnika.

Istnieją pewne dowody, że CBD wchodzi w interakcje z lekami przeciwpadaczkowymi, takimi jak Onfi (klobazam) i zwiększa ich stężenie we krwi. Potrzebne są jednak dalsze badania.

Share

    Leave a comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    góra